Kadooğlu Petrolcülük Taş. San. İth. Ve İhr. A.Ş.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında
Ödeme Sistemi Bölümü Aydınlatma Metni

Biz, Kadooğlu Petrolcülük Taş. San. İth. Ve İhr. A.Ş. (“Kadoil”) olarak, kişisel verilerinizin sizler için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Faaliyetlerimizi icra ederken, bünyemizde bulunan kişisel verilerinizi emanet olarak görüyor ve bir “Emanetçi” sorumluluğu ile gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri alarak kişisel verilerinizi koruyoruz. 
İşbu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi kapsamında, https://www.kadoil.com.tr/ internet sitesinin Kadoil Ödeme Sistemi bölümü kısmından internet sitesi üzerinden kullanıcıların sipariş vermiş ve satın almış oldukları ürün ve hizmetlere ilişkin olarak ödeme gerçekleştirebilecekleri ve bu amaç doğrultusunda yapılacak diğer işlemlerin yürütülmesi adına bizimle paylaşabilecekleri kişisel verileri ile ilgili olarak, veri sorumlusu sıfatıyla Kadoil tarafından, sizleri aydınlatmak ve bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. 
İşbu Aydınlatma Metni ile Kadoil’in kimliği (KVKK 10.a), bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işleneceği (KVKK 10.b), işlenen kişisel verilerinizin kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği (KVKK 10.c), veri toplama yöntemlerimiz ile hukuki sebepleri (KVKK 10.ç) ve sahip olduğunuz haklarınız (KVKK 10.d) konusunda sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktayız.
1. Veri Sorumlusunun Kimliği (KVKK 10.a)
İşbu internet sitesi Kadooğlu Petrolcülük Taş. San. İth. Ve İhr. A.Ş.’ye ait olup, tarafımızla paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatı ile Kadooğlu Petrolcülük Taş. San. İth. Ve İhr. A.Ş. nezdinde muhafaza edilecek ve korunacaktır. 
2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı (KVKK 10.b)
İşbu internet sitesi bölümü, Kadoil’den ürün ve hizmet satın alınmasının akabinde gerekli ödemelerin yapılabilmesi ve Kadoil tarafından gerekli işlemlerin yürütülmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenebilecektir. 
İşbu alanda size hitap edebilmemiz, şahıs ve kurumunuza gerekli işlemleri yürütebilmemiz, gerektiğinde ödeme ve diğer işlemlere ilişkin sizlerle irtibata geçebilmemiz ve ödeme sistemlerinin takibini sağlayabilmemiz için Ad, Soyad, TC Kimlik No, E-Posta, Telefon Numarası, Faks, GSM, Adres, İl, İlçe, Semt’’ bilgilerinizi, online ödeme yapılabilmesi adına ilgili Ödeme Sistemleri hesabınızın oluşturulabilmesi için Kullanıcı Adı ve Şifrenizi, ödeme işlemlerinizin gerçekleştirilmesi için Kredi Kartı Numarası, Kredi Kartı Kullanım Tarihi, Kredi Kartı CVC Bilgisi ve Taksit Seçimi talep etmekte ve bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Yine size daha net ve doğru bilgiler verebilmek amacıyla çeşitli araştırmalar yapabilir ve bu araştırmalarda elde ettiğimiz kişisel verilerinizi işleyebiliriz
3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması ve Aktarılma Amacı (KVKK 10.c)
Bu bölümde bizimle paylaşabileceğiniz kişisel veriler, ödeme talebiniz hakkında işlem yapabilmek, ödemeye ilişkin gerekli kayıt ve takip işlemlerini gerçekleştirebilmemiz için, gerekli olduğu ölçüde, şirketimiz bünyesinde görevli ve iletinize konu ilgili bölümden sorumlu çalışma arkadaşlarımızla, bizimle gizlilik sözleşmesi çerçevesinde çalışan tedarikçilerimiz ve bizden bağımsız ancak bize hizmet veren avukatlarımız, danışmanlarımız ve sair çözüm ortaklarımızla, ödeme talebiniz kapsamında işlem yapabilmek amacıyla gerekli olması halinde Kadooğlu Grubu bünyesinde yer alan diğer grup şirketlerimiz ile ve yine gerekli olması halinde ilgili 3. Kişilerle ve resmi kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilecektir. 
İşlemleriniz doğrultusunda elde edilen verilerinizin, Kadooğlu Grubu bünyesinde yer alan diğer grup şirketlerimiz ile de paylaşılmasını, “Giriş” köprüsünün üzerinde yer alan kutucuğu tıklayarak talep edebilirsiniz, işbu durumda onayınız ve talebiniz doğrultusunda Kadooğlu Grubu bünyesinde yer alan diğer grup şirketlerimizin talebiniz hakkında işlem yapabilmesi talebinize konu işlemi gerçekleştirebilmesi için Kadooğlu Grubu bünyesinde yer alan diğer grup şirketlerimiz ile paylaşabileceğiz.

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi (KVKK 10.ç)
Burada bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması” hukuki sebebi ile ve ayrıca yine talebiniz mevcut ve/veya olası bir sözleşme ilişkisi ile ilgili ise “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması” hukuki sebebi ile ve yine talebiniz kapsamında yükümlülüklerimizin ifası ile ilgili ise “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” hukuki sebebine ve son olarak da talebinize konu olabilecek “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebebi ile https://www.kadoil.com.tr/ alan adlı internet sitesinin Ödeme Sistemi bölümünden paylaşılmak suretiyle tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenmektedir.
5. Kanuni Haklarınız (KVKK 10.d) 
Kanun’un 11. Maddesinde haklarınız kaleme alınmış olup bu madde kapsamında aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz: 
a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;
d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme;
e) Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme;
g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve 
ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme. 
Burada yer alan haklarınız konusunda taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre bize (Kadooğlu Petrolcülük Taş. San. İth. Ve İhr. A.Ş.) iletebilir ve sizin için hazırladığımız KVKK Talep Formu’muzu kullanabilirsiniz. 
Yayım Tarihi: 16.09.2020