Kalite Politikası

KADOİL, yurt içi ve yurt dışı kanallarından tedarik etmiş olduğu ticari ve endüstriyel alanda kullanılan akaryakıt ürünlerinin, depolanması, pazarlanması, toptan ve perakende satışının gerçekleştirilmesi konularında akaryakıt sektörünün önde gelen şirketlerinden biri olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bu faaliyetlerini;

– Ulusal ve uluslararası standartlar, yasal mevzuatlar ve etik değerlere bağlı kalarak,
– Öncelik müşteriler olmak üzere, tüm paydaşlarının (tedarikçi, çalışan, hissedar, 3. taraf vb.) mevcut ve gelecekteki ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda memnuniyetlerini dengeli bir şekilde sağlayarak,
– Ürün ve hizmetlerinde risk ve fırsat temelli yaklaşım ile kalite, güven ve hıza önem vererek,
– En kaliteli ürünü en rekabetçi şartlar ve fiyatlar ile pazara sunmayı hedefleyerek,
– İletişim ve teknolojinin öneminin farkındalığı ile bu konulardaki gelişmeleri yakından takip ederek ve tüm süreçlerine yansıtarak,
– Sağlık, emniyet ve çevre şartlarına hassasiyet göstererek,
– Finans, alt yapı ve insan kaynağının etkin ve verimli kullanılmasına odaklanarak,
– Çalışanlarına değer vererek, onların teknik ve kişisel gelişimlerine destek olarak,
– Sürdürülebilir büyüme ve kalkınma ile ülke ekonomisine katkı sağlayarak,

gerçekleştirmekte ve bu faaliyetlerini sürekli geliştirmektedir.

Şirketimiz örnek ve öncü bir dağıtım şirketi olma hedefine, ürün, süreç ve sistemlerine Kalite Yönetim Şartlarını bütünsel bir yaklaşımla uygulayarak, gözden geçirerek, sürekli iyileştirerek ve bu yaklaşımların çalışanlar tarafından içselleştirilmesini sağlayarak ulaşacağının bilinci ve kararlılığı içerisindedir.