İnsan Kaynakları

Kadoil misyon ve vizyonu doğrultusunda nitelikli insan gücü alımını gerçekleştirerek, çalışanların etkin ve verimli olabilmesini ve bu doğrultuda uyumlu bir iş ortamı oluşturulmasını sağlamaktır.

Bu anlayışla Kadoil, güncel ve insan odaklı İnsan Kaynakları uygulamaları ile eğitime, gelişime açık, motivasyonu ve kurum aidiyeti yüksek çalışanlara sahip olma ilkesini benimsemiştir.

Sektördeki yetenekleri kuruma kazandırmak ve yeni yetenekleri geliştirmek üzere doğru insan kaynakları planlaması ile çalışan sayısını arttırmayı ve büyümeyi hedefleyen Kadoil, Çalışanına dair yatırım planlamalarını yapmaktadır.

Başarının arkasında insan faktörünün ve insana verilen değerin önemli olduğunu benimsemiş kurumlardan biridir.

İşe Alım ve Oryantasyon süreci
Şirketimiz Personel Seçme ve Yerleştirme süreci; İlgili bölüm yöneticisinin personel talep formunu doldurması ve İnsan Kaynakları Müdürlüğüne teslim etmesi ile başlamaktadır. Aranan yetkinlikler doğrultusunda İç referans ve Kariyer portalları aracılığı ile aday özgeçmiş havuzu taranmakta ve mülakata davet edilecek  uygun Aday  ile ilk görüşmeyi İnsan Kaynakları Departmanı yapmaktadır. İlk görüşmede adaylar aşağıdaki konular dikkate alınarak incelenmektedir.  

  • Mesleki yetkinliği,
  • Kişinin davranışsal özellikleri,
  • Organizasyonel uyum yeteneği,
  • En az bir önceki iş yerinden mesleki istihbaratı ve referans araştırması,
  • Diğer konular (servis güzergahına uyum, Şirket içerisinde arkadaş veya akraba çalışanı olup olmadığı vb.)

İnsan Kaynakları ve İlgili bölüm yöneticileri serbest görüşme tekniği kullanarak, ihtiyaçlar doğrultusunda farklı ölçme ve değerlendirme araçları ile destekleyerek görüşme sürecini tamamlamaktadır. İşe alım yapılması planlanan pozisyon için uygun olarak değerlendirilen adaya iş teklifi yapılmaktadır. Görüşme sürecine dahil ettiğimiz diğer adaylarımıza da telefon ya da elektronik posta vasıtasıyla mutlaka geri dönüş yapılmaktadır.

Tüm başvurular gizlilik esasına sadık kalınarak değerlendirilmektedir.

İşe başlayan çalışanlarımız öncelikle İnsan Kaynakları Tanıtım programı eğitimine ardından da genel oryantasyon programına dahil olmaktadır.

Program Kapsamında,

  • İnsan Kaynakları stratejileri ve uygulamaları
  • Şirket tanıtımı, Değerlerimiz, Vizyon ve Misyonuz, Hedeflerimiz,
  • Fonksiyon ve pozisyona yönelik tanıtım ve bilgilendirmeler,
  • Genel Süreçler aktarılmaktadır.

Yetkinlik ve Performans Değerlendirme

Süreç, somut ve ölçülebilir ve yetkinliklere dayalıdır. Yılın başında belirlenen Strateji ve hedefler doğrultusunda, çalışanlarımız yöneticilerimiz ile birlikte kendi görevlerine ait hedefleri belirler. Bu hedefler yıl içerisinde takip edilir, gerekli değişiklikler ve yönlendirmeler süreç değişimine bağlı olarak yapılabilmektedir. Altı ayda bir gerçekleştirilen hedeflerle karşılaştırılarak performans düzeyleri belirlenmektedir. Çalışanlarımızın performans düzeyleri kariyer planını, ödüllendirmeyi ve ücreti etkilemektedir.

Performans sisteminin amacı, yıllık olarak tüm çalışmaların belirlenen sistematik dahilinde gözden geçirilmesi ve objektif olarak yönetilmesidir.

Yetkinlik Tablomuz;

  • Temel Yetkinlikler
  • Yönetsel Yetkinlikler
  • İnsan İlişkileri ve Liderlik
  • Yönetim Becerileri
  • Kişisel Özellikler
  • Amaç ve Eylem
  • Gelişim
  • Teknik Yetkinlikler

Eğitim ve Gelişim

Sürekli ve verimli eğitim programları ile çalışanlarımızın profesyonel ve kişisel gelişimlerini destekleme her daim hedeflerimizin bir parçasıdır.

Çalışanlarımızın bireysel gelişim ihtiyaçları doğrultusunda yöneticiler ve İnsan Kaynakları bölümü iş birliği içerisinde görüşmeler yapılır. Eğitim ihtiyaç analizi yapılır ve Çalışan Memnuniyet Anket sonuçlarından çıkan eğitim talepleri de değerlendirmeye alınır. Ayrıca çalışanlarımızın kariyer gelişimi çerçevesinde ileride gelebilecekleri düşünülen pozisyona onları hazırlayabilmek için kişisel gelişim programları genişletilmektedir.

Kariyer Planlama ve Yedekleme

Görevin getirdiği yetkinlikler çerçevesinde yatay ve dikey terfi imkanları mevcuttur. Açılan pozisyonlar iç ilanla şirket içinde duyurulur ve bu ilanlara bilgi ve gelişime açık yönlerinin olduğunu düşünen tüm çalışma arkadaşlarımız başvurabilir. Değerlendirme sonuçlarında mevcut kadro için iş gereklerini taşıyan çalışanımız var ise kariyer planlaması ve terfi geçişi yapılır.

Şirketimiz varlıklarının devamı için yürütüle görevlerde “Kilit Pozisyonları” oluşmaktadır. Kilit pozisyonlarda çalışanlarımız için yedeklenen personelin belirlenmesi büyük önem arz etmektedir.

Sunulan Haklar

Çalışan dinamiklerine paralel olarak motivasyonu ve bağlılığı arttırmayı hedefleyen bir sistemimiz bulunmaktadır.

Genel Başvuru

Genel başvurularınız için lütfen İş Başvuru Formunu doldurunuz. Bu site kanalıyla yapılan bütün başvurular, gizlilik esasına göre sadece KADOİL tarafından görülür ve değerlendirilir.
Genel Nitelikler;

  • Lise veya yüksekokulu mezunu,
  • Gelişime ve öğrenmeye açık,
  • Gelecekle ilgili hedefleri olan,
  • Yazılı ve sözlü iletişimi güçlü,
  • Takipçi, hızlı ve dinamik,
  • Güler yüzlü,
  • Ekip çalışmasına inanan ADAYLARIN başvurularını bekliyoruz.
  • Başvurmak için tıklayın