Kadooğlu Petrolcülük Taş. San. İth. Ve İhr. A.Ş 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında
Mali Yönetim Girişi Aydınlatma Metni

Biz, Kadooğlu Petrolcülük Taş. San. İth. Ve İhr. A.Ş. (“Kadoil”) olarak, kişisel verilerinizin sizler için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Faaliyetlerimizi icra ederken, bünyemizde bulunan kişisel verilerinizi emanet olarak görüyor ve bir “Emanetçi” sorumluluğu ile gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri alarak kişisel verilerinizi koruyoruz. 
İşbu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi kapsamında, https://www.kadoil.com.tr/ internet sitesinin Kadooğlu Mali Yönetim üzerinden hesap girişi ve kaydı ile diğer işlemlerinizi gerçekleştirirken bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz ile ilgili olarak, veri sorumlusu sıfatıyla Kadoil tarafından, sizi aydınlatmak ve bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. 
İşbu Aydınlatma Metni ile Kadoil’in kimliği (KVKK 10.a), bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işleneceği (KVKK 10.b), işlenen kişisel verilerinizin kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği (KVKK 10.c), veri toplama yöntemlerimiz ile hukuki sebepleri (KVKK 10.ç) ve sahip olduğunuz haklarınız (KVKK 10.d) konusunda sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktayız.
1. Veri Sorumlusunun Kimliği (KVKK 10.a)
İşbu İnternet Sitesi, Kadooğlu Petrolcülük Taş. San. İth. Ve İhr. A.Ş.’ye ait olup, tarafımızla paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatı ile Kadooğlu Petrolcülük Taş. San. İth. Ve İhr. A.Ş. nezdinde muhafaza edilecek ve korunacaktır. 
2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı (KVKK 10.b)
Kadoil’in ticari faaliyetlerine ilişkin olarak tarafınızca gerekli bankacılık işlemlerinin yapılmasını sağlamak, bizimle iletişime geçilmesine imkân tanımak ve bunu da mümkün olan en kolay şekilde sağlayabilmek amacıyla https://www.kadoil.com.tr/ alan adlı internet sitesinin Kadooğlu Mali Yönetim bölümünde bizimle paylaşabilecekleri bir Haber Bülteni Üyelik Başvuru Formu oluşturduk. Kadoil ilgili güncel haberlere ve yeni ürünler hakkında bilgi sahibi olabilmek için ilgililer, işbu bölümde kayıtlarını gerçekleştirebilirler. 
İşbu bölüm üzerinden bizimle paylaşacağınız kişisel verilerinizi, daha hızlı ve etkin bir şekilde sizlerle iletişime geçebilmek amacıyla işlemekteyiz. 
İşbu alanda size hitap edebilmemiz ve size uygun içerik gönderimlerini sağlayabilmek için adınızı-soyadınızı, sizinle irtibat kurabilmek ve Kadoil ile ilgili tanıtımlarda, güncel haberlerden, yeniliklerden size bilgi vermek için e-posta adresinizi talep etmekte ve bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizi işlemekteyiz. 
3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması ve Aktarılma Amacı (KVKK 10.c)
Bu bölümde bizimle paylaşabileceğiniz kişisel veriler, sizlerle iletişim kurulabilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde, şirketimiz bünyesinde görevli ve iletinize konu ilgili bölümden sorumlu çalışma arkadaşlarımızla, olası hukuki yükümlülüklerimizin anlaşılması için bizimle gizlilik sözleşmesi çerçevesinde çalışan tedarikçilerimiz ile bizden bağımsız ancak bize hizmet veren avukatlarımız, danışmanlarımız ve sair çözüm ortaklarımızla, Kadooğlu Grubu bünyesinde yer alan diğer grup şirketlerimiz ile de paylaşılmasını, kutucuğu tıklayarak talep edebilirsiniz, işbu durumda onayınız ve talebiniz doğrultusunda başvurunuzun Kadooğlu Grubu bünyesinde yer alan diğer grup şirketlerimiz ve yine gerekli olması halinde ilgili 3. Kişilerle ve resmi kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilecektir.
Bilgilerinizin, Kadooğlu Grubu bünyesinde yer alan diğer grup şirketlerimiz ile de paylaşılmasını, “Ekle” köprüsünün üzerinde yer alan kutucuğu tıklayarak talep edebilirsiniz, işbu durumda onayınız ve talebiniz doğrultusunda Kadooğlu Grubu bünyesinde yer alan diğer grup şirketlerimizin ileti gönderimi ve bilgilendirme faaliyetlerine ilişkin işlem yapabilmesi için Kadooğlu Grubu bünyesinde yer alan diğer grup şirketlerimiz ile paylaşabileceğiz.

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi (KVKK 10.ç)
Burada bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması” hukuki sebebi ile ve ayrıca olası bir iş sözleşmesinin oluşturulup oluşturulmayacağının değerlendirilmesi bakımından “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması” hukuki sebebi ile ve başvurunuz hakkında işlem yapılabilmesi için “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” hukuki sebebine ve son olarak da başvurunuz hakkında “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebebi ile işlenmektedir. 
Kişisel verileriniz, açık rızanız ile Haber Bülteni Üyelik üzerinden paylaşmanız suretiyle tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenmektedir. 
5. Kanuni Haklarınız (KVKK 10.d) 
Kanun’un 11. Maddesinde haklarınız kaleme alınmış olup bu madde kapsamında aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz: 
a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;
d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme;
e) Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme;
g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve 
ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme. 
Burada yer alan haklarınız konusunda taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre bize (Kadooğlu Petrolcülük Taş. San. İth. Ve İhr. A.Ş.) iletebilir ve sizin için hazırladığımız KVKK Talep Formu’muzu kullanabilirsiniz. 
Yayım Tarihi: 16.09.2020